Pirke

Pirke er det mest udbredte endegrej til torskefiskeri. Man bruger også termen, at pilke når man fisker efter torsk. Man pilker, ved at lade pirken falde til bunds. Spinne en smule op over bunden, og lave små nyk op og ned med stangen. Derefter ruller man lidt op igen, før samme bevægelse gentages.

Torsken står tæt på bunden, og derfor fokuserer man ofte på at fiske dernede.

Når man pilker, er der rigtig mange der gør bruge af torskeforfang, som ophængere – det giver chancen for flere fisk, og nogle gange er det også kun det fiskene vil bide på.

pirk